Valutaoption. En valutaoption försäkrar dig mot snabba och kraftiga valutasvängningar. Valutaoption Valutaswap. Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan. Valutaswap

5211

Engelska. Plain vanilla currency option Notional contract value of currency leg(s) * delta. Senast uppdaterad: 2014-11-21. Användningsfrekvens: 1. Kvalitet:.

What can I do?