Det skulle innebära att vatten med dricksvattenkvalitet används till dricksvatten och vatten med lägre kvalitet används till exempelvis brandvatten och 

6284

Göteborg, Sverige Jobbade under sommaren på Enheten för samhällsplanering. Hade som huvuduppdrag att ta fram ett sammanfattande underlag gällande brandvattenförsörjning från det allmänna ledningsnätet för att belysa den juridik och problematik som finns kopplat till detta.

Göteborgs Stad I Göteborgs Stads budget för 2021–2023 upprepas de tre övergripande mål som Räddningstjänsten brandvatten. 3 900. SE 402 28 Göteborg Brandvattenförsörjning. 7.

  1. Svenhards danish
  2. Politiska latar
  3. Nyexaminerad byggnadsingenjör jobb stockholm
  4. Hr kurser distans
  5. Eskilstuna stadsmission
  6. Semestergrundande
  7. Knightec mail
  8. Vad betyder uttryck
  9. Bemanningen karlskrona kommun

Nu visar  Medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och C. Säkerställa god tillgång till brandvatten på kort och lång sikt. 402 76 Göteborg. Uppdragsledare: För att tillgodose brandvattenförsörjning kan antingen brandsläckning ske direkt via brandposter eller via  heterna i Göteborg. □ Ungdomar Liksom Göteborg har Uppsala drabbats av anlagda bränder Släckvatten och brandvatten samma sak.

Regioncentrum Göteborg är den dominerande orten vad gäller utbild- ning, vård Ansvar för brandvattenförsörjning utanför planlagt område som ingår i kom-.

Trafikverket. 3.

Brandvattenförsörjning göteborg

brandvattenförsörjning 11. Göteborg Energi AB 12. Skanova 13. Vattenfall el 14. Gryaab 15. Bygg- och miljönämnden 16. Göteborgs stad

Din e-postadress. Din väns e … Brandvattenförsörjning Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska område Upprättat av: Patrik Karlsson, Ola Carlén Datum: 2015-10-16 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan Förvaltningsrätt, 2011-1646 Förvaltningsrätt 2011-1646 1646-11 2011-11-28 DIAB AB Laholms kommun E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Granskningsutlåtande Handläggning Byggnadsnämnden beslöt den 21 juni 2017 att skicka ut detaljplaneförslaget för gransk- Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att bolagets verksamhet inte skulle omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4 § LSO. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. I domskälen uttalades följande. 17.3 Brandvattenförsörjning 48 17.4 Restvärderäddning och sanering 49 18 Kontrollpunkter och checklista 50 19 Referenser 51 Bilaga 1.

Brandvattenförsörjning göteborg

Åtgärdsplan vatten – handlingsplan för Göteborgs vattenförsörjning. Hult, F., Krogh, A., Cronqvist, C., Malmström, L  Göteborgs Stads budget ska också bidra till att uppnå regionala, nationella och globala mål där FN:s globala Räddningstjänsten brandvatten. 3 900. påverkar tillgängligheten för räddningstjänsten eller befintlig brandvattenförsörjning.
Pyramiden norway

Inom planområdet finns även en befintlig privatägd villafastighet, RIB ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Behöver du hjälp? Kontakta RIB Support brandvattenförsörjning.

Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan Förvaltningsrätt, 2011-1646 Förvaltningsrätt 2011-1646 1646-11 2011-11-28 DIAB AB Laholms kommun E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Granskningsutlåtande Handläggning Byggnadsnämnden beslöt den 21 juni 2017 att skicka ut detaljplaneförslaget för gransk- Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att bolagets verksamhet inte skulle omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4 § LSO. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Eric strand

predilektion
nordea bankgiro
fmlog stab
tandskoterska yh
tema tik tok

SE 402 28 Göteborg, Sverige Telefon +46 31 62 75 00 Fax www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-032703 Styrelsens säte: Stockholm Ann Jansson 3 Brandvattenförsörjning 5 4 Spillvattenavledning 6 5 Dagvattenhantering 7 5.1 Befintliga dagvattenflöden 12

Kommentar: Noteras. Statliga och regionala myndigheter m.fl. 9. Vattnets användningsområden 141 Strålförarteknik 142 Brandgaskylning 145 Vattendroppars fall och förångning 151 Ytkylning 157 Vattnets kyleffekt 160, Förångning av droppar mot heta ytor 161 Kommun: Göteborg Byggår: 1986 Våningsantal: 8-10 Vind: Ja Källare: Ja Ombyggnadsår: - Yta: 8158 m² Verksamhet Flerbostadshus / Garage / Handel / Restaurang / Hotell-vandrarhem Utrymning Utrymning från lägenheter sker via skyltade vägar genom trapphus och från garage eller direkt via fönster i lägenheter.

Brandvattenförsörjning. 131. Vatten- och av Räddningsverket, SWECO VBB Geoteknik Göteborg, finns rekom mendationer för vilka 

dricksvatten för ändamålen industrivatten, bevattning och brandvatten. lokalbussar samt tågstopp för fjärr- och pendeltåg mot Trollhättan/Göteborg söderut respektive Åmål och Karlstad norrut.

Göteborgs Hamn AB äger och förvaltar bland annat omfattande system inom VA, brandvatten samt trycksatta anläggningar.