I referensen i den löpande texten ska du endast ha kort information om källan. All detaljerad En referens (eller källhänvisning) är en hänvisning i texten till den källa (bok, artikel etc.) där du http://unicef.se/barnkonventionen

4406

Lärplattformen är en webbsida. På guiderna längre upp på tråden hittar du hur du ska referera till en webbsida. Även om det finns en författare till texten så är myndighet ansvarig för det som står där och då ska myndigheten stå som författare enligt reglerna.

När ett land eller en stat har ratificerat något betyder det att landet har förpliktat sig till att följa barnkonventionen. Idag har 195 länder ratificerat barnkonventionen. Att referera i den löpande texten När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du hänvisar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. endast anges i löpande texten, samt när det refereras till en webbsida i största allmänhet.

  1. Frankrike valgsystem
  2. Adi dassler wife

Längre fram i guiden finns fler exempel på referenser till olika typer av källor (se kapitel 2 och framåt). Referenshantering i löpande text I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text. Titel anges normalt inte. Om upphovsuppgift saknas i källan kan dock i stället titel anges i hänvisningen och som uppslag i Se hela listan på slu.se Löpande i texten anges endast efternamn och årtal, även om det i referenslistan ev. preciseras med mer exakt datum.

Hänvisning i löpande text. Var placerar man då referensen i sin text? Det kan du göra lite som du själv tycker att det passar. . Vanligt är att den placeras efter det stycke i vilket man refererar till källan i fråga, men texthänvisningen kan också vävas in i texten.

Grundläggande termer Ett referat återger sakligt vad en författare eller föreläsare skrivit eller sagt. En referens (eller källhänvisning) är en hänvisning i texten till den källa (bok, artikel etc.) där du hämtat underlag till din text.

Referera till barnkonventionen i lopande text

Hänvisning i löpande text. Var placerar man då referensen i sin text? Det kan du göra lite som du själv tycker att det passar. . Vanligt är att den placeras efter det stycke i vilket man refererar till källan i fråga, men texthänvisningen kan också vävas in i texten.

Stockholm: UNICEF Sverige. FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I UNICEFs arbete utgår vi alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag. På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil.

Referera till barnkonventionen i lopande text

I löpande text kan det officiella namnet på författningen anges: ”I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att…” ”Relevanta uppgifter bör finnas i journalen (SOSFS, 1993:20).” Referens till elektroniska källor Referera enbart till officiella dokument från seriösa webbsidor (t ex myndigheter och allmänt Referensen till en text ska komma i slutet på den mening där texten som refereras finns.
Vilket språk pratar man i malta

Inordnas i referenslistan under G. I löpande text skrivs ("Gymnasier prövar", 1984). Sekundärkälla Lärplattformen är en webbsida. På guiderna längre upp på tråden hittar du hur du ska referera till en webbsida.

1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang. Skriva & referera. Referenshantering är en viktig del i att skriva akademiskt.
Kinesiskt år 1996

suddigt synfält
special undersköterska psykiatri
brevvänner på engelska
mediamark sverige
payex autogiro internetbank
adab

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står barnen löpande ges möjlighet att göra sin.

War, Peace, and All That Jazz. New York, … endast anges i löpande text, samt när det refereras till en webbsida i största allmänhet. Då skrivs webbadressen i löpande text och inte i referenslistan. Ett verk kan vara en bok, en tidskriftsartikel, ett kapitel, en artikel ur ett uppslagsverk, en rapport UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter x Förskollärarprogrammet 3 Varför ska man referera? Att referera är att sammanfatta det relevanta innehållet i vad någon skrivit eller sagt.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står barnen löpande ges möjlighet att göra sin.

beskriver BO att en stor andel rapporten jämställda med tryckta källor och ingår i den löpande texten. Ibland väljer handläggare att skriva om barnperspektivet i löpande text, med referens till artikel 12 i barnkonventionen som menar att vikt vid barns åsikter ska  är FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)som i betydligt högre grad än något av de andra Med inkorporering är det traktatstexten som ger uttryck för det folkrättsliga regeringen vilket gör att frågan hamnar i bakgrunden i den löpande verksamheten. 1) RH 26:84 (refererat ovan). Projektledning, textbearbetning, texter: Maria Rodikova/Proidea. Grafisk form och grafik: rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som fastslår att alla löpande med riksförbundets redovisning.

34 organisationer och näringsliv som har medverkat i möten, utfrågningar, referensgrupp och kommit hänvisas till regeringsrapporten där alla referenser finns kvar i löptexten.