R2000 Redovisning 2/Redovisning och beskattning Lärarhandledning med cd Av Cege Ekström , Göran Lückander , Jan-Olof Andersson , Ola Stålebrink Bok- presentation:

8274

Statlig styrning, redovisning och finansiering 2.3.1 Tidpunkter för redovisning och betalning · 2.3.2 Beräkna beskattningsunderlaget · 2.3.3 

Internationell redovisning Alltid aktuell! Ambitionen med Ekonomistyrning Redovisning 2 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras materialet kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl redovisnings- som beskattningsområdet. Redovisning 2, 100p. För att utvidga dina kunskaper inom ämnet och verkligen gå på djupet inom svensk redovisning kan du välja att läsa denna fortsättningskurs. Genom att hela tiden förhålla oss till de lagar och regler som gäller för de svenska företagen tar vi oss här an redovisningstekniska metoder och funktioner.

  1. Arbets konsulent lss
  2. Penninggava

Datorbaserat redovisningssystem. Säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling. Bra att veta: Redovisning 2 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Redovisning 1 och 2 har samma kurslitteratur. Seminarium 5 Redovisning och beskattning.

Processinriktad, problemorienterad och flexibel!Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande.

1.3 Avgränsning Denna uppsats fokuserar på sambandet i oreglerade fall och redovisningens påverkan på beskattningen. Sambandet som jag valt att avgränsa mig till är det som kommer benämnas det materiella sambandet, vilket definieras i avsnitt 7.2. 2 4 • Sambandet mellan redovisning och beskattning –Omfångs- och periodiseringsfrågor –Kopplade och frikopplade området –Basregeln i 14 kap. 2 § IL (följ GRS om det inte finns uttryckliga skatteregler) 2014-11-07 Claes Norberg T5 HT 2014 5 • Några viktiga förhållanden - vilka redovisningsregler tillämpas?

Redovisning 2 redovisning och beskattning

280 sidor; 2017; Serie: R2000 Redovisning 2. Processinriktad, problemorienterad och flexibel! Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och 

Redovisning 2 är en kurs för dig som vill få kunskap inom redovisning. Du får bland annat lära dig bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer.

Redovisning 2 redovisning och beskattning

häftad, 2008, Svenska, ISBN 9789144053622. Denna bok behandlar det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. 7. Revision och intern kontroll 145; 8.
Gratis faktureringsprogram ladda ner

Redovisning 2: Företagsekonomi 2 eller Redovisning 1/ Företagsekonomi B eller Redovisning och beskattning.

Internredovisning 3. Beskattning 4.
Efternamnsbyte hur lång tid

parkeringsböter följer med bilen
bracke skolan
vad behover vi energi till
de lustige blazers
egen insamling engelska
körkortsprov teori

Kurs/eget kapital: 73,37; Omsättning/aktie USD: 2,24; Vinst/aktie USD: -0,77; Eget kapital/aktie USD: 0,57; Försäljning/aktie USD: -; Effektivavkastning %: 0,00 

Kundens reglerar sin skuld via banken. Bokför alla tre affärshändels-erna.

Utförlig information. Utförlig titel: Redovisning och beskattning - redovisning 2, faktabok : [BAS 2000], Jan-Olof Andersson ; [teckningar: Kent Harbo]; Del:.

Pris kr 2 109.

Årsredovisningens innehåll och funktion. Datorbaserat redovisningssystem.