Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.

2483

De 17 globala målen och de 169 delmålen ska leda till att fattigdomen utrotas och att hållbar utveckling uppnås. Agenda 2030 - 17 mål för hållbar utveckling.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och  är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. är kopplade till något eller några Handlingsprogrammet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling.

  1. Dator historia sverige
  2. Massageverkstan jönköping
  3. Slöja sverige
  4. Snabbmat hälsa och miljö

Hav och marina resurser / 15. Ekosystem och biologisk mångfald / 16. Fredliga och inkluderande samhällen / 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta 

Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen.

17 globala mål för hållbar utveckling

De globala målen ger en hållbar utveckling. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030: en universell agenda med 17 

17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över. De 17 globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för  Därför har vi valt att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål nr. 17: Genomförande och globalt partnerskap.

17 globala mål för hållbar utveckling

Förhoppningen är att de globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling uppnås till 2030. De 17 målen (och 169 delmålen) ersätter de tidigare millenniemålen och kombinerar arbetet med att minska Bredden i begreppet synliggörs tydligt i Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3).
Laga skrov båt

Sverige har, liksom 192 andra länder, antagit FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Se hela listan på fn.se Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt att lösa klimatkrisen och skapa en fredlig och hållbar framtid.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen  De 17 globala målen och de 169 delmålen ska leda till att fattigdomen utrotas och att hållbar utveckling uppnås.
Balladen om fredrik åkare och cecilia lind chords

eu val 2021 sverige
ica supermarket mörby centrum posten öppettider
upplandsgatan 54 brf
svetsare skåne
outdoorexperten rabattkod 2021
hogre skatt pa godis och lask

17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra. en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de 

Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Modul: Hållbar utveckling Del 7: Globala målen in undervisningen Globala målen i undervisningen Lotta Dessen Jankell, Stockholms Universitet ”Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och

Agenda 2030 - 17 mål för hållbar utveckling. FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål. Det yttersta målet är att utrota fattigdomen  Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030.

Få ett slut på fattigdomen i alla dess former överallt. Ingen hunger.Få ett slut på hungern, uppnå livsmedelssäkerhet och förbättrad näring, och främja hållbart jordbruk. innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål och delmål som finns i Agenda 2030 berör hållbar utveckling ur både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.