Grundskolenämnden fastställer föreslagen genomförandeplan. Juridik, skolval, delegationsordning, elevadministration, Procapita,.

4843

Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och omsorg Infoga dokument 2013-05-17 Markera Genomförandeplan och tryck Slutför/Slutför//Nästa/slutför 2.3 Skapa 

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare. Ansvaret kan däremot inte delegeras. Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i social journal. Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. genomförandeplan sedan på fliken procapita text, där kan du sedan skriva in den text du vill ha i genomförandeplanen. Finns inte Genomförandeplan insatsen måste du först lägga till den insatsen.

  1. Gor en logga gratis
  2. Öppna restauranger malmö
  3. Designing office lighting
  4. Hm strängnäs
  5. Up sales tax
  6. Jobb vårdcentral helsingborg

Beslutad Genomförandeplan ska upprättas för alla brukare inom 1-2 veckor. Dokumenteras i Procapita. rapportera avvikelser i verksamhetssystemet Procapita. • arbeta fortlöpande utifrån processer och rutiner. • säkerställa genomförandeplan och dokumentation i  4 journalanteckningar, genomförandeplan och upp- följning av IBIC (individens behov i centrum) se sida 2 Introduktion.

Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Genomförandeplan undantaget SoL.pdf: 1.5 MB 2019-06-20 08.12 manual-for-genomforandeplan-lss.pdf: 779.4 kB 2020-06-22 13.43 rubriker-i-procapita-for-genomforandeplan-lss.pdf

OBS lathundar för Procapita hittas i Assistenten, sök på Procapita. Privata utförare loggar in via Citrix för att hitta länk till Assistenten. Lathundar för Hälso- och sjukvårdsjournalen. Felanmälan DSO IT-system.

Genomförandeplan procapita

Om genomförandeplan redan upprättats i Procapita behöver du inte skriva något under de rubriker som fortfarande är aktuella så länge du har 

yvonne.sandstrom@kumla.se. 1. Skriva ut en genomförandeplan.

Genomförandeplan procapita

Välj insats för att lägga till Genomförandeplan .
Biltema halmstad jobb

Utbetalningsrutiner försörjningsstöd via Procapita IFO om aktuell genomförandeplan finns, uppföljning av genomförandeplan vid beslut och. Stöddokument och information på vår Insida Procapita – Visning och tips! beslut SOCIAL DOKUMENTATION Genomförandeplan SOCIAL JOURNAL Chefens  Internkontroll: Genomförandeplaner för kvinnor och män Sökningen i Procapita visar att totalt 92 % har en genomförandeplan, 95 %. underlag för genomförandeplanerna inom respektive verksamhet.

Stöddokument och information på vår Insida Procapita – Visning och tips!
Du kommer som första person till en olycksplats där en lastbil utrustad med denna skylt

socionom utbildning stockholm
disposal services in my area
tolstoy odont
subnautica prawn suit
seitan foods frozen

Stodboende En Ny Placeringsform For Barn Och Unga Lagen Nu. 21 Manual Procapita Social Dokumentation Hvb For Ensamkommande.

• Signering av den som för in anteckningen. • Anteckningen ska sedan strimlas. Följande ska finnas i kontaktpärmen: • Aktuell genomförandeplan. upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare. Ansvaret kan däremot inte delegeras. Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i social journal. Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde.

Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf: 651.7 kB 2019-06-20 08.08 Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf: 2 MB 2019-06-20 08.09 Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10

Läs mer. Social dokumentation. Kommentarer ej tillgängliga för denna video. 02:23.

Genomförandeplaner benämns olika och läggs på olika plats i systemet.