Barnintervjuer – vägledning vid utredningsarbete. Stockholm: Liber. Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn-vägledning för socialsekreterare. Stockholm:.

5743

Att intervjua barn - en vägledning för socialsekreterare. Upplaga 2010. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 2010:4. Antal sidor: 97. Eriksson, M, Källström, Cater, Å, 

Det finns också  av G Andersson · 2006 · Citerat av 15 — Artikeln gör en åtskillnad mellan omvärldens barnperspektiv och barns eget barns perspektiv på socialtjänsten och de socialsekreterare, som de mött i Cederborg, Ann-Christin (2005) Att intervjua barn. – vägledning för socialsekreterare. (1995) s. 109-137. Find in the library. Cederborg, Ann-Christin Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare.

  1. Bra restauranger sundsvall
  2. Anna helenius
  3. Sömmerska sundsvall

Öppenvården inom socialförvaltningen erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Vad är viktigt för att trivas/passa som socialsekreterare? Man bör ha ett intresse för att möta människor och ambition att söka möjligheter till det positiva. Jag tror att arbetet, på de flesta ställen, innebär en viss arbetsbelastning så ett visst mått av stresstålighet krävs. socialsekreterare som har ansvaret för att kontakten med barnet fungerar. Socialsekreterarens arbete med barnet kan vara att regelbundet träffa barnet i den omfattning som barnet önskar (SFS 2015:982, 6 kap. 7 § SoL).

Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare / Ann-Christin Cederborg. Cederborg, Ann-Christin, 1952- (författare) Allmänna barnhuset (utgivare) Alternativt namn: Allmänna barnhuset i Stockholm

tre barn har bytt socialsekreterare minst en gång. Barnen berättar om hur byten av socialsekreterare får negativa konsekvenser för känslan av tillit och trygghet. De förväntas skapa en ny relation till nästa, när den socialsekreteraren när som helst kan bytas ut utan att barnet kan påverka det. Socialtjänstens insatser för barn kan vara av olika karaktär och ska ges utifrån en individuell prövning.

Att intervjua barn   vägledning för socialsekreterare

av AC Cederborg · 2005 · Citerat av 64 — Att intervjua barn: vägledning för socialsekreterare När barn får möjlighet att berätta kan intervjuaren bli alltför inblandad i berättelsen genom 

Barnen berättar om hur byten av socialsekreterare får negativa konsekvenser för känslan av tillit och trygghet. De förväntas skapa en ny relation till nästa, när den socialsekreteraren när som helst kan bytas ut utan att barnet kan påverka det. Socialtjänstens insatser för barn kan vara av olika karaktär och ska ges utifrån en individuell prövning. Biståndet kan t.ex. innebära att barnet får en kontaktperson, samtalsstöd, ekono-miskt bistånd, familjehemsplacering eller någon annan insats som socialtjänsten tycker är lämplig för att täcka barnets behov. "Att intervjua barn - en vägledning för socialsekreterare" (2015-11-16) Tydligen fungerar inte den länken jag la ut för att ladda ned boken Att intervjua barn - en vägledning för socialsekreterare, men googla på titeln så får ni enkelt fram den.

Att intervjua barn   vägledning för socialsekreterare

Den här rapporten har som syfte att ge vägledning i hur socialsekreterare inte ska påverka barnets berättelse. Den vill visa att ”socialtjänstens barn” har både förmåga och vilja att berätta om upplevelser av familjeproblematik som exempelvis vårdnadsoch umgängestvister, sexuella övergrepp eller misshandel förutsatt att de möts av socialsekreterare som ger sig tid Boken är tänkt som en vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta livssituationer, men vi tror att även andra yrkesgrupper kan ha praktisk användning för den. Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i arbetet med utsatta barn och ungdomar.
Bolter 40k

Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn-vägledning för socialsekreterare. Stockholm:.

Kunskapsstödet ger kunskap om metoder för hur man intervjuar barn och  Titel och upphov.
Chefman digital volcano waffle maker

ex digital reverb pedal mini
heltid natt sjuksköterska
val 2021 halo answers
andra intervju frågor
christina schollin instagram
serveringspersonal bröllop
börserna rasar

för sitt barn men om behov uppstår har staten en skyldighet att bistå föräldrarna utifrån en rättvis prövning som inte diskriminerar eller stigmatiserar familjen eller medför att de förlorar andra rättigheter (Barnkonventionen art. 6, 26 och 27).

0 (0). Utgivning, distribution etc. Allmänna barnhuset, Stockholm : 2005. av D Hedlund · 119 sidor — boken Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare (2010), utgiven av Allmänna Barnhuset, och varit medredaktör för boken.

Syftet med denna handledning är att ge praktiskt inriktad vägledning för planering och genomförande av 13 Cederborg, A-C m.fl. Att Intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funkt- Åklagare. □ Socialsekreterare. □ Annan.

Om du filmar/fotar t.ex. fötterna på några barn som går förbi så är det okej, men du får inte ha med ansikten. Om du vill fota barn som läser, så går det att lösa med lite fantasi. • P. Leviner & T. Lundström (red), Tvångsvård av barn och unga – rättigheter, utmaningar och gränszoner, senaste uppl., Wolters Kluwer. • Socialtjänsten (2015) Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. • M. Andersson, A. Kaldal, Barn i brottmål, 2020 Att intervjua & samtala by Vilma Antonov Sandbergs hörna: Att intervjua finansdoldisen Thomas Sandell Stina om Stina och konsten att intervjua by Stina Lundberg majoritet av barnen tycker också att socialsekreterarna är lätta att prata med, lyssnar på dem och ger det stöd som de behöver. Det som däremot är allvarligtur de familjehemsplacerade barnens perspektiv, , är att socialtjänsten inte träffar dem i den utsträckning som behövs för att kunna följa deras situation.

I den här boken framkommer uppfattningen att barns egna röster bör synliggöras tydligare i socialt utredningsarbete. Att intervjua barn: - vägledning för socialsekreterare Cederborg, Ann-christin Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. ATT INTERVJUA BARN - VÄGLEDNING FÖR SOCIALSEKRETERARE av , Betyg . Bra vägledning. Konkret och bra med exempel. Kort och lättläst!