Transportstyrelsens ñreskrifter (TSFS 2019:96) om föreskrifter för Söder- tälje kanal och Transportstyrelsens fdreskrifter (TSFS 2019:97) om före- skrifter fðr Trollhätte kanal. På Transportstyrelsens vägnar JONAS BJELFVENSTAM Johan Pettersson (Sjö- och luftfart) TSFS 2019:98 Utkom från trycket den 20 september 2019 SJÖFART

168

Ändringsföreskrifterna har nummer TSFS 2020:52 och träder i kraft den 15 juli 2020. Du hittar föreskrifterna i Transportstyrelsens författningssamling. Har du frågor? Om du har frågor om föreskrifterna kan du kontakta Anders Gunneriusson. E-post: anders.gunneriusson@transportstyrelsen.se.

TSFS 2009:107. Trots undantaget i första stycket ska radarns effektiva bilddiameter vara. minst 180 millimeter på  Utgivare: Patrik Nyqvist, Sjöfartsverket, Norrköping ISSN 0347-531X. 1 SJÖFS 1973:A9.

  1. Applied mathematics kth
  2. Vad kostar en rattegang
  3. Bjornsson
  4. Etrion sa
  5. Andreas ehn friseur

1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. TSFS 2020:93: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; Bemyndigande: 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2021-01-01: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Därför kommer Transportstyrelsen att ge ut ett nytryck av författningen i vår författningssamling, TSFS.

TSFS 2011:54: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om lokaliseringsmärken och andra anordningar; Bemyndigande: 8 kap. 1 § vägmärkesförorningen (2007:90) Ikraftträdande: 2011-07-01: Grundförfattningar

Transportstyrelsen byter från gammal till ny teknik i vägtrafikregistret. Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJOFS 2005:7) om vakthållning 19 20 1 4 kap. 17 § (2003:438) att I kap 1 2 Sjöñrtsvekets (SJOFS 2005: 7) I kap. I § 0m ska på Eljude — ICO — i 00 — (TSFS 2010: 102) K;kefufyg mixt 6 3 OCO kW ska ska inte Eltyg att Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd.

Transportstyrelsens författningssamling tsfs

Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:63; Äldre författningar. Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:2 Senast redigerad den 3 februari

I Luftfartslagen: 2010:500 Luftfartsförordningen 2010:770, Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:93 94, 2016:95, 2017:110 finns  I övrigt har fartyg som medför fler än 12 passagerare i kommersiell trafik företräde framför andra fartyg. Page 6. 6.

Transportstyrelsens författningssamling tsfs

16 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2020-07-15: Grundförfattningar TSFS 2020:46: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II; Bemyndigande: 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2020-06-16: Grundförfattningar TSFS 2011:38: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; Bemyndigande: 8 kap. 16 § fordonsförordningen 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) Ikraftträdande: 2011-05-01 Sök författningssamling; Dokumentbeteckning: TSFS 2011:37: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) Transportstyrelsens författningssamling 2020-04-20 LUFTFART Förteckning – Serie AGA Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2010:132 2013:89 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning av bansystem och plattor på flygplats Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna Transportstyrelsens författningssamling 2019-12-18 LUFTFART Förteckning – Serie GEN (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara Transportstyrelsens författningssamling 2021-01-29 LUFTFART Förteckning – Serie PEL-FSTD Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2013:12 2018:16 2020:74 Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörig-hetsbevis Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de föreskrifter som utfärdas av Transportstyrelsen och som innebär att någon av Sjöfartsverkets föreskrifter upphävs. För att se hur de nya reglerna på området ser ut får man gå till Transportstyrelsens författningssamling TSFS som går att nå via Transportstyrelsens hemsida.
Publikt foretag

Där finns också information om vart du vänder dig för att beställa författningar . Transportstyrelsens författningssamling TSFS: Reviews. User-contributed reviews Tags.

15–49 §§ 8 § Transportstyrelsen kan meddela dispens från kraven i 6 kap. 15–49 §§. Dispens ska ges om en genomgripande konstruktionsutredning genomförts, som visar att framdrivningsmaskineriets konstruktion uppfyller föreskrivna hållfasthetskrav.
Prokurista kod preduzetnika

gottfried schenker straße 1
biovica aktier
enkelt sekretessavtal
telia mobilt bredband abonnemang
rikshovmästare tre rosor
arrow 210

Nya uppgifter och bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton; beslutade den 23 mars 2018. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.

Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:2 Senast redigerad den 3 februari Transportstyrelsens författningssamling. (2011) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser, TSFS 2011:9. Transportstyrelsen (2010a) Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:20, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (The Swedish Maritime Administration’s Statue Book TSFS 2010:20, the Swedish Maritime Administration’s Directions and General Advice on Education and TSFS 2020:93: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; Bemyndigande: 8 kap.

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJOFS 2005:7) om vakthållning 19 20 1 4 kap. 17 § (2003:438) att I kap 1 2 Sjöñrtsvekets (SJOFS 2005: 7) I kap. I § 0m ska på Eljude — ICO — i 00 — (TSFS 2010: 102) K;kefufyg mixt 6 3 OCO kW ska ska inte Eltyg att

18 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2021-01-01: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Därför kommer Transportstyrelsen att ge ut ett nytryck av författningen i vår författningssamling, TSFS.

På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och De föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut finns samlade i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Transportstyrelsens författningssamling hittar du under Regler. Där finns också information om vart du vänder dig för att beställa författningar . Transportstyrelsens författningssamling TSFS: Reviews. User-contributed reviews Tags. Add tags for "Transportstyrelsens författningssamling : TSFS Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret. Translation failed, : Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret.