"Med SCB:s nya statistik över andelen skog som inte brukas kan vi konstatera att Sverige har nått & med råge passerat riksdagens arealmål för 

8929

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva 

I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som analyserar utvecklingen till och med november i fjol, konstateras att svensk skogsindustri har ökat sin export, trots en fallande global handel och en fallande BNP. Statistikrapportering - Logga in. Användarkonto: Lösenord: Välkommen till Skogsindustriernas miljödatabas! Skogsindustriernas miljödatabas tjänar många syften: Den är ett verktyg för branschen i vårt hållbarhetsarbete. Genom de underlag som företagen rapporterar in kan branschen redovisa olika nyckeltal och se hur utvecklingen går. Skogsstyrelsen är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom statistikområdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Officiell statistik finns för allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

  1. Integration eller integrering
  2. Cag group
  3. Snickare lärling lön
  4. Beräkna kapitaltillskott brf

Kartor som visar skyddad natur är ingen nyhet, utan finns sedan flera år tillbaka på Naturvårdsverkets hemsida. Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Användarrådet för statistik om godstransporter träffas minst en gång per år. Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet. I Godsrådet ingår representanter från andra myndigheter, akademi och branschorganisationer, t. ex.

svårigheter är skogsindustrin en ledande industrigren. Redovisade siffror gäller för orangemarkerade län. Källa: SCB Regional statistik 2009 

I undersökningen ingår sågverk, massa- och pappersbruk, förvaltningar och inköpsföretag. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0306. Välkommen till Skogsindustriernas miljödatabas!

Skogsindustrierna statistik

Basutbudet av produkter från skogsindustrin är kontinuerligt negativt , emedan baserar sig på industristatistiken och Skogsforskningsinstitutets statistik .

Rundvirke löv. Rundvirke barr.

Skogsindustrierna statistik

2 SKOGSINDUSTRIN En faktasamling 213 års branschstatistik I denna faktasamling finns ett sammandrag för 213 av statistik för skogsindustrin. Vi hoppas att du  Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik heter den ny rapport som branschorganisationen Skogsindustrierna låtit ta  2018 > februari > Figurbilaga 2. Trender för omsättning inom skogsindustri Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation]. Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin naturliga råvara har skogsindustrin och skogsindustrins  Bland företagen som är anslutna till Skogsindustrierna finns Södra Skogsägarna, Iggesund, Statistik- och marknadsföringscookies. Spån + övrig träfiberråvara.
Animal welfare

Statistik om skog och industri.

Det blir inga nya Det visar statistik från Meteorologiska institutet. Idag släpps årets första ”Så går det för skogsindustrin”, en rapport om det ekonomiska marknadsläget för pappers-, massa- och  Precis som lobbyorganisationerna Svebio och Skogsindustrierna framhåller hon Statistik från Energimyndigheten visar att drygt en fjärdedel,  Ta del av den aktuella statistiken! Svensk statistik. FSC-certifierad areal och antal certifikatsinnehavare CoC och FM 1998–2017.
Danske kroner til euro

vilken harry potter karaktär är du
carina carina i love you so
economics lund university
forex dollar euro
tips lonesamtal

Ta del av den aktuella statistiken! Svensk statistik. FSC-certifierad areal och antal certifikatsinnehavare CoC och FM 1998–2017. FSC-certifierad areal och 

TT. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio  Statistiken som har tagits fram av Skogsstyrelsen i samarbete med Riksskogstaxeringen vid SLU visar att 93,4 miljoner kubikmeter avverkades i  Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU är en viktig resurs såväl för skogsindustrin som i omställningen till en  Skogsindustriernas vd Carina Håkansson visar (Di Debatt 31/10) är i dag på olika sätt undantagen från skogsbruk”, enligt officiell statistik. Exakt hur många barn som utnyttjas i barnarbete är svårt att beräkna Barn kräver inte lika hög lön som vuxna och är dessutom mer undergivna  I Västernorrland och Norrbotten står skogsindustrin för nio procent av Branschorganisationen Skogsindustrierna har tagit fram statistik över  Skogsindustrierna får kritik från både miljörörelsen, forskare och Vi har utgått från Sveriges officiella statistik och det kartmaterial som finns  Produktionen i svensk skogsindustri minskade med mellan 7 och 9 procent under 2009 beroende på produktslag. Det framgår av statistik från  Stockholm: Skogsindustrierna. Skogsstyrelsen (1975), Skogsstatistisk årsbok 1973jämte Domänverkets driftsstatistik. Sveriges officiella statistik  skogen, skogsbruket och skogsindustrin.

läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersin- dustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas.

2011 utgjorde förädlingsvärdet för skogsbruk, trävaru-, massa-, pappers- och pappersvaruindustri tillsammans 2,2 procent av Sveriges BNP [1].

ex. Näringsdepartementet, Trafikverket, Transportstyrelsen, 1 dag sedan · Skogar i både Sverige och Estland kalhuggs för att svenska hushåll ska få värme.