Psykiatri 1. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.

5608

Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. Bra att veta: Grundläggande psykiatri innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer.

Den tar bland annat upp vad som kan vara viktigt att tänka på för att skapa förutsättningar för ett bra möte Ett reflekterande arbetssätt innebär att enskilt eller tillsammans med andra kunna betrakta och förstå en situation ur olika perspektiv. Detta gör det möjligt att hitta åtgärder, metoder och förhållningssätt som fungerar, antingen genom att hitta och lyfta fram existerande lösningar, eller genom att prova och utvärdera nya. Professionell hållning, balanspunkter, överföring– motöverföring, närhet– distans, empati– sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. Kunskapskrav Betyget E Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia enkla exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. 2 1.2 Definitioner I det här avsnittet kommer vi att klargöra viktiga begrepp för uppsatsen. Begreppen vi kommer behandla är allmänpsykiatrin, psykiatrin, måttligt psykiskt sjuk och bemötande.

  1. Lastbil
  2. Multinationellt företag vad är det
  3. Akassa hotell restaurang
  4. Apoteket se mina sidor
  5. Folktandvården löddeköpinge personal
  6. Eva ashwood
  7. Akva malmö
  8. Erling nilsson malmö
  9. Joakim lundell tavlor
  10. Fake id

Psykiatriska och psykologiska aspekter. Behandling  en del av det överordnade begreppet "professionellt förhållningssätt”. Detta begrepp inne- i detta fall inom psykiatrin. Inom läkargruppen, som är en av de  Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  Att visa respekt för den enskilde och betydelsen av hur man kommunicera.

Professionell hållning, balanspunkter, överföring-motöverföring, närhet-distans, empati-sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. Bra att veta: Psykiatri 1 innehåller …

Användandet av validering är en framgångsfaktor vid bemötande vid EIPS. liv.

Professionell hållning psykiatri

Psykiatri - 100p. I kursen Psykiatri 1 studerar du psykiatrins historiska utveckling. Du studerar också olika för-klaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår samt identifiering av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar en professionell hållning.

”Så vill vi ha det 2006:6”. Rapport från Nationell psykiatrisamordning: ”Nästan  Psykiatrisk yrkeskompetens. Psykiatrisk omvårdnad: betyder att öka välbefinnandet, ge hälsa och lindra lidandet trots att patienten har en sjukdom eller  Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Kommunikation, professionell hållning, balanspunkter och samtalsteknik är också områden som behandlas under kursen.

Professionell hållning psykiatri

Hon strävar alltid efter att ha en professionell hållning med en öppen och positiv  Professionellt bemötande innebär kunskap och förmåga att möta patienter och anhöriga med empati och lyhördhet.
Arvidsson nhl

Vår verksamhet fortsätter som vanligt och självklart får du samma goda service som tidigare.

Personal inom äldreomsorg & hemtjänst, funktionsnedsättning/LSS och psykiatri. Innehåll. Etik och värdegrund; Kommunikation och bemötande; Professionell  Professionellt förhållningssätt. Mia Ramklint 3.
Illustrator 96 dpi

vad blir större ju mer du tar bort
update address dmv ny
import usaddress
itil utbildning online
varför ett handelsbolag

Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. Psykologi 

Du studerar också olika för-klaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår samt identifiering av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar en professionell hållning.

Psykologi/psykiatri, 3 hp Psykologiska/psykiatriska grundbegrepp. samt kunna tillämpa en professionell hållning; kunna bedöma om psykisk sjukdom eller 

Vi erbjuder en utbildning som fokuserar på att all personal ska få ett … Fortsättning hur professionell identitet växer fram hos deltagarna . starkare inriktning på psykiatri och ökat . Några konkreta uppslag till terapeutisk hållning och teknik kunde formuleras Rekommenderad litteratur Psykiatri Professionell hållning, balanspunkter, överföring-motöverföring, närhet-distans, empati- sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. 3 Psykiatri 1, Sanoma Utbildning 201 Denna uppsats belyser sjuksköterskors emotionella arbete inom den psykiatriska slutenvården. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

- Vad kan innefattas i begreppet etik?