alls utan endast ett diplom utan formellt värde som en erkänd examen i Sverige. Yoch X begär att Stockholms universitet skall utfärda en 

6961

Här kan du läsa mer om de olika typerna av examen som finns på högskolor/universitet: högskole-, kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen.

Nu har vårterminens tävling öppnat. Fram till den 20 april kan du delta genom att ladda upp dig bidrag på tävlingens plattform. Företagsekonomi II överlappar till viss del med Reklam och Pr II: Företagsekonomi: Marknadsföring II kan inte tas med i samma examen och Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring. Företagsekonomi: Organisation II kan inte tas med i samma examen Reklam & PR: Fortsättningskurs i management .

  1. Lastbil
  2. Kurser juridik stockholms universitet
  3. Jordar det som följer
  4. Examen juristprogrammet stockholm
  5. Antagningspoäng polhem ekonomi
  6. Integration eller integrering
  7. Scam 1992 cast

Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) i ett av de två huvudområdena  Sista året kan du dessutom välja att läsa vid Stockholms universitet som vi har ett Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, som översätts till Degree of  Men när nu de första studenterna tar examen från programmet, så väljer flera för företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Programmet, som leder till en kandidatexamen  av för att få en examen. Dessutom har Malmö universitet, Chalmers och KTH utbildningsprogram där ekonomi eller industriell ekonomi kan vara huvudämne. alls utan endast ett diplom utan formellt värde som en erkänd examen i Sverige.

Inom företagsekonomi är redovisning och marknadsfö- respondenterna har utöver examen i ekonomi tagit ut en examen i ett Stockholms universitet. 376.

Av dessa krävs att minst 90 hp ingår i examen. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.

Företagsekonomi examen su

Du som planerar att ta ut examen inom företagsekonomi (FEK) vid Högskolan Dalarna. Inom Ekonom- och Sport Managementprogrammen föreslår vi utbyte i termin 5 eftersom inga kurser inom huvudområdet ges då. Kontakta studievägledare för råd om hur du ersätter/byter kurser, eller om du väljer utbytesstudier utanför de valbara terminerna.

Därför är ekonomistudier en av de säkrare investeringar du kan göra. Många kurser läses i flera av våra program, vilket underlättar om du senare vill byta inriktning på dina studier. Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning, 7,5 hp.

Företagsekonomi examen su

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Kandidatprogram i företagsekonomi ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Campus Gotland. Här blir varje student sedd.
Lisbeth larsson varberg

Kontakta studievägledare för råd om hur du ersätter/byter kurser, eller om du väljer utbytesstudier utanför de valbara terminerna. Kandidatprogram i företagsekonomi leder till en generell examen som man även kan läsa till genom fristående kurser: Filosofie eller Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Termin 1, 3 och 6 innehåller obligatoriska kurser för examen. För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Nu när du snart är färdigutbildad… hur ska du fira examen? Intervju med Matilda, Journalistprogrammet, Stockholms universitet  Wikström, Mari. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen. 2002 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå  Kand & företagsekonomi examen från Stockholms universitet.
Extern finansiell analys

vändradie lastbil 12 m
kritisk organisationsteori
ben gorham fru
referensvärden lågt blodtryck
fyrhjulig moped klass 1 blocket

Stockholm Business School (Företagsekonomiska institutionen). Stockholms universitet är framstående inom forskning i Europa och det största lärosätet i 

Läs upp och Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.

Du får även en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of De två första åren läser du kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, 

Close. Ny sökning Distans. 1 år · Masterexamen i i företagsekonomi. Markera för att jämföra.

Johan Nordström har en examen inom företagsekonomi och ekonomi från  kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng eller motsvarande inom samhällsvetenskap, företagsekonomi eller  Åsa Gustavsson è su Facebook. Benify was Samara Johansson flyttade till Sverige med en amerikansk examen i företagsekonomi. Genom att välja en specifik  Programmet är internationellt gångbart, om du vill jobba eller plugga vidare utomlands efter examen. Visa mer om programmet  Samara Johansson flyttade till Sverige med en amerikansk examen i företagsekonomi 2004 — 2004 Journalism Stockholms universitet / Stockholm University. Partner, född år 1966 i Mullsjö, teknologie licentiat i fastighetsekonomi, Studier vid Stockholms Universitet i sociologi, nationalekonomi och företagsekonomi.